Miraç kandili mesajları! Kandil mesajları ile sevdiklerinizi anlamlı sevince ortak edin

Miraç Kandili gelişiyle birlikte kalplerimizdeki sevgi ve samimiyet daha da artıyor. Bu özel günde, sevdiklerinize en içten dileklerinizi kandil mesajları ile iletmek için güzel bir başlangıç olabilir. Miraç kandili, ruhumuzu yükselttiği, manevi olarak aydınlık bir döneme işaret ettiği için kutlamaya değer bir kandildir. Bu geceyi sevdiklerinizle birlikte geçirirken, onlara birbirinden anlamlı kandil mesajları ile ulaşabilirsiniz.

KANDİL MESAJLARI

Miraç Kandili’nin bereketi, rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun. Tüm dualarınız kabul, kalpleriniz huzurlu olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek Miraç Kandili gecesinde, yüreklerimizdeki sevgi ve barış daim olsun. Dualarımızın kabul olduğu bir gece dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili, kalplerimize nur, gönüllerimize huzur getirsin. Dualarımızın Rab’imize ulaştığı bu anlamlı gecede, tüm dilekleriniz gerçek olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbimizin bize lütfettiği bu mübarek gecede, dualarınızı eksik etmeyin. Miraç Kandili’nin feyzi üzerinize olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili’nde, sevgi dolu kalpler, temiz niyetler ve samimi dualarla dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili, geçmişin hatırlatıcısı, geleceğin umududur. Bu mübarek gecede, dualarımızın kabul olması temennisiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Yürekleri birleştiren, duaları kabul eden Rabbimize şükürler olsun. Miraç Kandili’nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili, manevi bir yükselişin simgesidir. Bu mübarek gecede, kalplerimiz nur, yollarımız aydın olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili’nin feyziyle, yüreklerimizdeki güzellikler çoğalsın. Dualarımızın Rab’imize ulaştığı bu gecede, af ve mağfiret dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili’nde, sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın kabul olması temennisiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili, ruhumuzun yüceliğe yükseldiği, kalplerimizin ilahi sevgiyle dolduğu bir gecedir. Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Miraç, bir yükselişin, bir aydınlanmanın ve bir mucizenin adıdır. Bu gecede gönüllerimizi aydınlığa açalım ve Yüce Rabbimize dua edelim.

Miraç Kandili’nin feyziyle, tüm dertlerimizden ve sıkıntılarımızdan kurtulup, huzura ve mutluluğa kavuşmamızı niyaz ederim.

Bu mübarek gecede, birlik ve beraberlik içinde olalım, birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşalım.

Miraç Kandili’nin aydınlığında, tüm insanlığın barış ve huzura kavuşması dileğiyle.

KANDİLDE NELER YAPILMALI?

Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli;

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

KANDİL GÜNÜ ORUÇ TUTULMALI MI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx