Anayasa Mahkemesi CHP’nin başvurusuyla harekete geçti… Tartışmalı yetki iptal

AYM, kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen kanunun, BTK tarafından yapılacak bir suç tespiti halinde, internet ortamında yapılan yayınlardan içerik çıkarılabileceğini öngören hükümlerini iptal etti. İptal hükmü, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Anayasa Mahkemesi, 5651 sayılı Kanuna 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la eklenen bazı düzenlemeleri iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, CHP, 5651 sayılı Kanununa, 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile eklenen bazı düzenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Tavşanlı Sulh Ceza Hakimliği de baktığı bir davada, aynı düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak, itiraz yoluna başvurdu.

Başvuruları birleştiren Anayasa Mahkemesi, 7253 sayılı Kanunun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı’na resen erişimin engellenmesi yetkisi veren hükümleri ile internet ortamındaki yayınlara, erişim engeli ya da içeriğin çıkarılması kararı verilmesini öngören maddelerini iptal etti.

KARARIN GEREKÇESİ

Gerekçede, kural uyarınca BTK Başkanının, internet ortamında yapılan ve içeriği, belirlenen bazı suçları oluşturan yayınlara ilişkin içeriğin çıkarılması kararı verebileceği, söz konusu içeriğe ilişkin yayını yapan kişi hakkında adli sürecin başlamasının gerekmediği, kişinin ceza mahkemesince mahkum edilmiş olması şartının da aranmadığı aktarıldı.

İçeriğin çıkarılması işleminin uygulanabilmesi için 8. maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan suçların işlendiğinin Başkan tarafından tespit edilmiş olmasının yeterli sayıldığı vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:

– “Dava konusu kurallarda öngörülen tedbirin ceza yargılaması sürecinden kopuk ve Başkan tarafından yapılacak bir suç tespitine bağlı olarak uygulanan nihai bir tedbir niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Ceza kanunlarında suç olarak düzenlenen eylemlerin işlendiğinin henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla tespit edilmeden idari bir makamın yapacağı suç tespitine bağlı olarak nihai bir tedbir mahiyetinde olan içeriğin çıkarılması kararı verilmesi ve bu kararın icra edilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmasının masumiyet karinesini ihlal ettiği değerlendirilmiştir.

– İptali istenen kurallar internet ortamında yapılan yayınların içeriğinin yayından çıkarılabilmesine ve/veya bu yayınlara erişimin engellenmesine imkan tanımak suretiyle ifade özgürlüğünü ve bu yayının internet haberciliği kapsamındaki bir yayın da olabileceği gözetildiğinde basın özgürlüğünü sınırlamaktadır.”

İptal hükmü, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx