Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruldu

Kanuna göre “Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, bu alanlarda kütüphane ve müzeler açmak, kültürel miras konusunda iş birlikleri ile yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek” üzere merkezi Ankara’da olacak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak. 

Vakıf; amaçları kapsamında antropoloji, sanat tarihi, tarih, epigrafi, nümismatik gibi tüm ilgili alanlarda Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Güney Asya ile dünyanın diğer bölgelerinde tarihi çağlar boyunca var olan kültürlerin ve sanatların, Türk bilim insanları ve öğrenciler tarafından her yönüyle çalışılmasını teşvik edecek. Bu alanlarda yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaları destekleyecek. Mütevelli heyeti, vakfın karar organı olacak ve 11 üyeden oluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı’nın Yurt dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, Türk Tarih Kurumu Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, mütevelli heyetinin tabii üyeleri olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir