Hukukçular ve ilahiyatçılar Cumhuriyet’e kıymetlendirdi: ‘Devrim kanunları çiğneniyor’

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, tarikatları yasaklayan yasanın, anayasada “devrim yasaları” ortasında sayıldığını vurgulayarak, “677 sayılı yasanın 2. hususu ve anayasanın ihtilal maddelerine ait 174. hususu yürürlükte olduğu sürece tarikat ve cemaatlere özgürü sağlanması hukukî olarak mümkün değil. Kapatılan tarikat ve cemaatler; dernek, vakıf yahut şirket kurmak üzere yollarla, sistem içinde de yer alarak özgürü içinde ve finans sorunu yaşamadan, faaliyetlerini çok geniş tabana yayarak sürdürüyor. 677 sayılı maddedeki yaptırımın tarikat ve cemaatler konusunda hiç uygulanmadığını görüyoruz” dedi.

‘YASAK KAPSAMINDALAR’

Anayasanın “Din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. hususundaki “Kimse, devletin toplumsal, ekonomik, siyasi yahut hukuksal temel tertibini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma yahut siyasi yahut şahsî çıkar veyahut nüfuz sağlama gayesiyle her ne suretle olursa olsun dini yahut din hislerini veyahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve berbata kullanamaz” kararına işaret eden Eminağaoğlu, tarikat ve cemaatlerin kelam konusu unsur nedeniyle de “yasak kapsamında kaldığını” söyledi. Diyanet’in, kuruluş emeli gereği tarikat ve cemaatlere karşı koyması gerekirken, tersine tarikat ve cemaatlere ortam yarattığını vurgulayan Eminağaoğlu, “Camilerin ibadethane olarak idaresi Diyanet’te olması gerekirken, bu mevzuda cemaat ve tarikatlar eliyle yönetilen mescitlerin bulunduğu da görmezden geliniyor” dedi. 

‘İŞLEM YAPILMALI’

Eminağaoğlu, bu yapılar için işletilmesi gereken süreci şöyle özetledi: “Terör örgütü seviyesine gelenler için Terörle Uğraş Yasası uyarınca süreç yapılmalı. İnanç seviyesinin ötesinde ‘yönetme iddiası’ içinde olanlar için, her durumda cemaat yöneticileri hakkında ‘anayasayı ihlal’ kabahatinden süreç yapılmalı. Terör örgütü seviyesine gelmeyenlere yönelik ise 677 sayılı yasa dikkate alınarak bir serbestinin kelam konusu olmadığı gözetilmeli, fiilen özgürü sağlanmamalı, bu maddedeki yaptırımlar uygulanmalı. Yasadışı bu yapılanmalara ilişkin mal varlıklarına el konulmalı.” 

YENİ BİR DİN KURUYORLAR

Tarikatların türel durumu kadar dini açıdan varlıkları da tartışmalı. İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, tarikatların Hazreti Muhammed şimdi hayattayken başlayan siyasi tartışmalara kadar uzanan ideolojik bir kökene sahip olduğunu belirtiyor. “Tanrı’ya inanç, onun öngördüğü, emrettiği ya da gönderdiğini söylediği her türlü emre, prensibe yahut kurala inanmayı zarurî kılar. Bu yüzden inançta bütünlük esastır” diyen Filiz, “İslamın İlahı, bütün inanç hususlarına olan inanç ve saygıyı, direkt kendine olan inanç ve hürmet ile özdeşleştirir. Bu özdeşleyim, inancın konusunun ilah ya da Tanrı’ya bağlı öteki bahisler ortasındaki farkı vakitle silikleştirerek tarikatlarda yaradanın pir yahut mürşitte ‘reenkarne’ olmasının kapılarını açar. Diğer bir deyişle, pir ya da mürşit, kendini kolaylıkla İlah yerine koyabilmektedir” tabirlerini kullandı.

(15 Temmuz darbe teşebbüsünün akabinde FETÖ okulunda Fethullah Gülen’in alçıdan eli bulundu. Müritlerin bu alçıdan eli öptüğü belirlendi.)

‘İNANDIKLARI KİTAP AYRI’

Tarikatların, din üzerinden yeni bir din kurduğuna işaret ederek “Nasıl ki bir dini tümüyle kabul ettiğinizde o dinin mensubu oluyorsanız, tarikat için de tıpkı şey geçerli. Hiçbir tarikat, tıpkı dine mensup olsanız da o tarikata girmediğiniz sürece sizi kendilerinden ya da bağlı bulunduklarını öne sürdükleri dinden olduğunuzu kabul etmez” diyen Filiz, “Tarikatta pir, fiilen İlah; vekilleri de elçiler üzeredir. Tarikatlar, gerçek kişi ve kişilik vaadiyle pirin özneliğini bireye dayatarak öteki istikametten bir hipergerçek dünya kurgulamaktadır” değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye’deki tarikatların tümünün Müslüman olduklarını ve İslama bağlı bulunduklarını argüman ettiğini kaydederek “Eğer bu türlü olsaydı, farklı olmazlar, birleşirlerdi. Birleşmek bir yana birbirleriyle savaş halindeler. Üstelik biri başkasını dinen Müslüman dahi saymaz” diyen Filiz, tarikatlarda Hazreti Muhammed’in isminin ikincil planda kaldığını belirterek “Hepsinin kendi kutsal kitabı ve pirlerine ilişkin uydurma kerametler koleksiyonu var. İnandıkları kitap, Kuran’ın; pirlerinin kurmaca kerametleri de Hazreti Muhammed’in hadislerinin yerini aldı” diye konuştu.

Tarikatların, müritlerini cehennem ateşi ile korkutup cennet vaadi ile kandırdığını aktaran Filiz, kullandıkları tekniklere ait şunları kaydetti: “Devletin içine sızmak ve ele geçirmek yoluyla mafyalaşırlar. Bayanları ve çocukları kolay amaç olarak seçer; onlara karşı her türlü makûs muameleyi İslam dininin buyruğuymuş üzere pirlerinin talimatı doğrultusunda yapmaktan çekinmezler. 

(Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, 2018’de, Nakşibendi pirinin protez kolunu öpmesi, tartışma yarattı.)

‘DÜZMECE DİN KURGUSU’

Din üzerinden insanlara hükümran olmaya, onların mal ve servetlerine el koymaya ve sonunda kendi siyasi ve ekonomik egemenliklerini ilan etmeye kadar masraflar. Arapçayı daima kutsal bir lisan diye öne sürer; birden fazla Arapça bilmediği halde Türkçe yazma ve konuşmalarında ihtimamla Arapça sözcükler kullanırlar. Bu prosedür hem anlaşılmalarını zorlaştırır hem de kutsal lisanın dinleyenler üzerindeki tesirini artırmayı amaçlarlar. Devlet içinde devlet olmayı hedeflerler. Gayeleri ve taşıdıkları niyet, dini bir ibadet değil, dini siyaset yolunda kullanabilecekleri bir araca dönüştürmektir. 

Güçleninceye kadar fakirler, güçlendikten sonra zenginler üzerinde ağırlaşırlar. Kanıyı engellemek için kanıya götüren bütün yolları gayri legal ilan ederler. Düzmece dinsellikleri ile uzun müddet yaşayamayacaklarını bildiklerinden dinsellik payesi biçilen türban, sakal, tespih, takke, cüppe ve sarık temsilleriyle sanal ve düzmece bir din kurgularlar. Manası temsillere kurban ederler. Pirlerinin gizemli güçleri olduğunu, her şeye gücü yeten bir öndere sahip oldukları palavrasını yayarak toplumda endişe ve panik yaratıp, sonra da tek sığınılacak otorite olarak yeniden tarikatlarını biricik adres diye gösterirler.”

(Batman’da düzenlenen “âlimeler töreninde” bayanlar giydikleriyle dikkat çekmişti.)

‘DİYANET UZAKLIK KOYMALI’

Diyanet’in, tarikatlar hakkında felsefi ve sosyolojik araştırmalar yapması gerektiğini vurgulayan Filiz, “Bunları yapabilmesi için tarikatlarla ortasına gereğince aralık koymalı, onları yasallaştıracak hiçbir resmi ya da gayri resmi davranış içine girmemeli. Başta İslam olmak üzere bütün dinler ismine palavra, yanlış ve bilim dışı yazı ve konuşmalara müsaade verilmemeli, sorumlular evvel Diyanet ve üniversiteler yoluyla ifşa edilmeli. Vakıf yahut dernek ismi altında tarikat faaliyetleri yapılmasına müsaade verilmemeli. Ulusal Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı müsaadesi ve kontrolü olmadan hiçbir tarikat ya da cemaat din dersleri, Kuran kursu yahut din eğitimi vermemeli. Yalnız Diyanet’in yetkisinde olması gereken Kuran kurslarında ideoloji, sosyoloji, inkılap tarihi, vatandaşlık bilgisi üzere çocuklarımızı çağdaş Türkiye yurttaşı olmaya hazırlayacak dersler kesinlikle konulmalı. Mescitlerdeki bütün imam, müezzin ve kayyım takımları en az yüksek lisans seviyesinde eğitim almış vazifelilerden oluşturulmalı” davetinde bulundu.

YARIN: TARİKAT VE CEMAATLERİN SİYASİ VE TİCARİ İLİŞKİLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.