Ankara Barosu’ndan ‘adliyede Kuran kursu’ yansısı: Yargı bağımsızlığına gölge düşürecek

Ankara Barosu, Ankara Adliyesi içinde Kur’an Kursu açılacak olmasıyla ilgili açıklama yaptı. “Adliyeler din eğitimine özgülenmiş binalar değildir” başlıklı açıklamada uygulamadan vazgeçilmesi daveti yapıldı.

‘HAKİM VE SAVCILARIN TESPİTİ MANASINA GELECEK’

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Adliye binaları; tarafsız ve bağımsız yargı organları tarafından adaletin tesis edildiği yerler olup bu binaların din eğitimine açılması demokratik, laik ve toplumsal hukuk devletinin gerekleri ile bağdaşmayacağı üzere yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına da gölge düşürecektir. Din ve vicdan hürriyeti, temel hak ve özgürlükler ortasında yer almakla Anayasanın 24. unsuru kapsamında teminat altına alınmıştır. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ve bu manada hiç kimse ibadete, dini ayin ve merasimlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kuran kurslarının, ilgili mevzuatta öngörülen yerlerde, şahısların meslek ve kimliklerinden bağımsız bir halde verilmesi mümkünken; iştirakçilerinin mesleklerine mahsus ve kimliklerini ortaya koyacak halde Adliye binası içerisinde hakim – savcı ve çocukları için açılması, bu bireyler bakımından, dini inanç ve kanaatlerini açıklama manasına gelecektir. Başsavcılık tarafından kursa katılacak olan hakim ve savcıların iştirak durumlarını 15.06.2022 tarihine kadar bildirilmesinin istenmesi, kursa katılacak ve katılmayacak hakim ve savcıların da tespiti manasına gelecektir ki, bu durumun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile bağdaşmayacağı izahtan varestedir.

‘ADLİYE İSİMLİ FAALİYETLER İÇİN DAHİ YETERSİZ’

Sıhhiyede bulunan Ankara Adliyesi, isimli faaliyetler için dahi yetersizken ve adliye hizmetleri, binanın yetersizliği münasebeti ile farklı semtlerde bulunan farklı binalara taşınmışken, bu binada Kuran Kursu açılmasının izahı yönetimsel olarak da mümkün değildir. Hukukun ve kanunun kendisine yüklediği vazifeyle, temel hak ve özgürlüklerin aktif biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamayı kendisine misyon edinen Ankara Barosu olarak, gerek Diyanet İşleri Başkanlığını gerekse de Adalet Bakanlığını, Kuran Kursunun Adliye Binasında açılması tarafındaki kararlarından ve bu istikametteki uygulamadan bir an evvel vazgeçmeye davet ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.