9 Eylül 2022 Cuma hutbesi: ‘İlim Bir Nurdur’

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu muhakkak oldu.

9 Eylül 2022 Cuma günü mescitlerde okunacak hutbenin konusu merak konusu oldu.Diyaner İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan yarınki cuma namazında okunacak hutbenin konusu “İlim Bir Nurdur” oldu.

İşte 9 Eylül 2022 Cuma hutbesi konusu ve tam metni…

Muhterem Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Mescid-i Nebevî’de biri dua ve niyazda bulunan, başkası ilimle meşgul olan iki küme gördü. Her iki kümenin da hayır üzere olduğunu söyledi. Ardından  “إ lakin bir muallim olarak gönderildim.” buyurarak ilimle meşgul olanların yanına oturdu.1

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam ilme ve irfana, bilgiye ve hikmete büyük değer verir.   “Yaratan Rabbinin ismiyle oku!”2 buyruğuyla başlayan birinci vahiy, bizleri kâinatı ve bütün varlığı vahyin ışığında okumaya ve anlamaya davet eder. “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”3 ayet-i kerimesi, ilmin ve âlimin Allah katındaki pahasını gösterir. Rabbimizin kalem üzerine yemin etmesi, Kur’an-ı Kerim’de “Kalem” ismiyle müstakil bir mühletin bulunması da bayan erkek her mümin için ilmin ve bilginin ne kadar değerli olduğuna işaret eder.

Kıymetli Müslümanlar!

İlim, insanlığa her alanda rehberlik eden çok bedelli bir hazinedir. Çünkü insan, kendini ilimle bilir. Rabbini ilimle tanır. Allah’ın bildirilerini ilimle anlar. Varlığın gaye ve hikmetini ilimle kavrar. Nefsini ilimle terbiye eder. Hakkı, adaleti, ahlakı, fazileti ve doğruyu ilimle öğrenir. Yaratıcısına karşı sorumluluklarını ve kulluk vazifelerini ilimle yerine getirir.

Değerli Müminler!

İlmin asıl sahibi Aziz Allah’tır. Allah Teâlâ, insanı yaratmış, ona bilmediklerini öğretmiştir. İlim tahsil etmenin emeli da Cenâb-ı Hakkı tanımak, isteğini kazanmak ve insanlığa yararlı olmaktır. Bu gayelerden mahrum bir ilim insanlığa barış ve huzur değil savaş ve felaket getirir. Hakikaten Resûlüllah (s.a.s) Cenâb-ı Hakka şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Yarar vermeyen ilimden sana sığınırım.”4 “Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Yarar verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.”5

Aziz Müslümanlar!

Kıymetli Kardeşlerim!

Önümüzdeki hafta on sekiz milyonu aşkın öğrencimizle üniversite öncesi okullarımız, akabinde da sekiz milyonu aşan öğrencimizle üniversitelerimiz eğitim öğretime başlayacaktır. En büyük zenginliğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi ilim, irfan, bilgi, hikmet ve hoş ahlakla yetiştirmek millet olarak en kıymetli sorumluluğumuzdur. Bu süreçte konutumuzun de bir eğitim yuvası olduğunu unutmayalım. Evlatlarımızdan ilgi ve takviyemizi esirgemeyelim. Onlara okulu, öğretmeni, hocayı, kitabı sevdirelim. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, tüm ailelerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Şanlı Rabbimden niyaz ediyorum. Hutbemi en hoş muallim olan Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu muştusuyla bitiriyorum: “Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Allah da ona cennete giden yolu kolaylaştırır.”7

1 Dârimî, Mukaddime, 32.

2 Alak, 96/1.

3 Zümer, 39/9.

4 Nesâî, İstiâze, 13

5 Tirmizî, Deavât 128.

6 Tirmizî, İlim, 19.

7 Tirmizî, İlim, 19.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.